Sinds 1 mei 2021 zijn uw contactgegevens niet meer zichtbaar bij het uitlezen van de chip van uw hond of kat wanneer deze verloren loopt. Door de wet van de privacy moet u hier nu expleciet toestemming voor verlenen.

U kan dit doen door het stappenplan in onderstaande link te volgen:

https://www.dogid.be/sites/default/files/claimprocedure_nl_part_rrn_koppelen_0.pdf

We luisteren graag naar u.

Duw op mijn neus voor een afspraak